Make your own free website on Tripod.com
forum_title.gif (766 bytes)           
!רחש דדוע לש םורופל םיאבה םיכורב
:ריהבהל ץלמומ ,הסינכה ינפל ךא
.תויניינע אל תועדוה בותכל אל ץלמומ ןכלו ,וילא רושקהו רחש דדוע לע חחושל איה םורופה תרטמ
.אשונל םימיאתמ ויהי םימוסרפהש ץלמומ בוש ךא ,םורופב רתומ םירתא םוסרפ
.הז םורופב תיסהל וא תוינעזג/תולפמ תועדוה בותכל טלחהב רוסא ,ןכ ומכ
!תידיימ קחמית וזכ העדוה לכ
enter_forum.gif (2130 bytes)
small_dibur.gif (2917 bytes)